bộ-quy-tắc-ứng-xử-văn-hóa

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa


Bộ quy tắc ứng xử trong trường học
thong-baohk2

Thông báo công bố kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017


Thông báo công bố kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
hoc-phi-k8

Thông báo thu học phí Khóa 8 HKI năm 2017 - 2018


Thông báo thu học phí Khóa 8 HKI năm 2017 - 2018
hoc-phi-k9

Thông báo thu học phí Khóa 9 HKI năm 2017 - 2018


Thông báo thu học phí Khóa 9 HKI năm 2017 - 2018
hoc-phi-k11

Thông báo thu học phí Khóa 11 HKI năm 2017 - 2018 1


Thông báo thu học phí Khóa 11 HKI năm 2017 - 2018
hoc-phi10

Thông báo thu học phí Khóa 10 HKI năm 2017 - 2018


Thông báo thu học phí K10 HK I năm 2017 - 2018
thong-bao-kqrl

Thông báo công bố kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017


Thông Báo công bố kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm 2016 - 2017
khao-sat-online

Khảo sát cựu sinh viên trường Đại học Tây Đô


Nhằm giúp cho Trường Đại học Tây Đô có được thông tin đầy đủ của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng khóa học theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các Anh/ Chị là cựu sinh viên của Trường vui lòng điền vào phiếu điều tra dưới đây: Khảo sát sinh viên tốt nghiệp ra trường