6-đại-biểu-cần-thơ-dự-đại-hội-thanh-niên-tiên-tiến-làm-theo-lời-bác-toàn-quốc-lần-vi-năm-2020

6 đại biểu Cần Thơ dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VI năm 2020


http://thanhdoan.cantho.gov.vn/chuyen-de/hoc-tap-lam-theo-loi-bac/6-dai-bieu-can-tho-du-dai-hoi-thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-bac-toan-quoc-lan-vi-nam-2020/n3138.mt24h
đại-hội-đảng-bộ-trường-đại-học-tây-đô-lần-iii

Đại hội Đảng Bộ Trường Đại học Tây Đô lần III


Đại hội Đảng Bộ Trường Đại học Tây Đô lần III
so_tay_sv

Sổ tay sinh viên


 Sổ Tay Sinh Viên
bai-tham-luan-sv

Bài Tham Luận Hội Nghị Học Tốt Sinh Viên NH 2017 - 2018


Bài tham luận Hội nghị học tốt NH 2017 - 2018
tai-lieu-sinh-hoat-cong-dan

Tài liệu sinh hoạt công dân SV


Tài liệu sinh hoạt công dân