thông-báo-tặng-quà-sinh-viên-hoàn-thành-học-phí

Thông báo tặng quà sinh viên hoàn thành học phí


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                          Độc lập –...
lich-hoc-quoc-phong

Lịch học giáo dục quốc phòng Khóa 11


 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ    PHÒNG ĐÀO TẠO       LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 11  Thời gian học: 02 tuần.        Buổi sáng: Từ 7g00 đến 11g00; Buổi chiều: từ 13g00 đến 17g00.    Ngày bắt đầu: Thứ hai, 05/12/2016; Ngày kết thúc: Thứ bảy, 17/12/2016.  Địa điểm: Trường Đại học Tây...
danh-sách-khen-thưởng-năm-học-2015-2016

Danh sách khen thưởng năm học 2015 - 2016


Danh sách khen thưởng năm học 2015 - 2016
thông-báo-đóng-học-phí

Thông báo đóng học phí


Thông báo học phí  
danh-sách-khen-thưởng-toàn-khóa-liên-thông-đại-học,-cao-đẳng-khóa-8

Danh sách khen thưởng toàn khóa liên thông đại học, cao đẳng khóa 8


Danh sách khen thưởng toàn khóa liên thông đại học, cao đẳng khóa 8
khen-thuong

Danh sách khen thưởng toàn khóa Đại học khóa 7, Cao Đẳng khóa 8


Danh sách khen thưởng toàn khóa đại học khóa 7, cao đẳng khóa 8
thong-bao-duoi-nuoc

Thông báo V/v tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn do đuối nước cho học sinh, sinh viên trường Đại học Tây Đô


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số: 281 /TB-ĐHTĐ                          Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2016 THÔNG BÁO V/v tăng cường...
chien-dich-mua-he

Về việc đảm bảo an toàn khi thực hiện chiến dịch hè năm 2016


    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ BAN CHỈ ĐẠO CDTNTN HÈ ------------------------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- Số: 269/CV-ĐHTĐ Về việc đảm bảo an toàn khi thực hiện chiến dịch hè năm 2016 Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: - Ban Chỉ huy Chiến dịch hè cấp trường; - Ban Chỉ huy các mặt trận. Căn cứ kế hoạch số 224/KH-ĐHTĐ ngày 08/6/2016 về việc tổ chức Chiến dịch...