BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              

         Số: 193 /TB-ĐHTĐ                                                                                           Cần Thơ, ngày 24 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Căn cứ công văn số 26/BCĐ ngày 20/5/2016 của Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, cho thấy thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề, cá độ bóng đá trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô, tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đánh bạc ngày càng tinh vi, triệt để sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội và lợi dụng các dịch vụ Ngân hàng làm trung gian để giao dịch chung chi tiền thắng, thua.

Hậu quả của những hành vi đánh bạc là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác trong xã hội như: giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cấp tài sản, cho vay lãi nặng,... ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Do đó, Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Đô thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm nội dung sau:

- Tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc với mọi hình thức, đặc biệt trong thời gian tới sẽ diễn ra vòng chung kết giải bóng đá EURO 2016 tại Pháp (từ ngày 10/6 đến 10/7/2016).

- Tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Ban Giám hiệu đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc trường thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.

         Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- HĐQT (báo cáo);                                                                                                 (Đã ký)

- Các đơn vị thuộc trường (để thực hiện);                                                   Nguyễn Ngọc Minh

- Web site Trường;    

- Lưu VT, TC-HC, CTCT-QLSV.