Thực tế có đến 90% các doanh nghiệp start-up thất bại đã cho thấy khởi nghiệp là một quá trình dài hơi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần kiên trì bền bỉ. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong hoạt động khởi nghiệp, VCCI Cần Thơ xây dựng Chương trình Hỗ trợ Khởi nghiệp từ ý tưởng đến thành công hướng đến xây dựng mạng lưới thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nhân tiềm năng với Viện Nghiên cứu –  Trường Đại học – Các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp – các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng các doanh nhân đã khởi nghiệp thành công, chương trình khởi nghiệp hướng đến mục tiêu thúc đẩy tinh thần sáng tạo, nuôi dưỡng khát khao khởi nghiệp; đồng thời cung cấp các nguồn lực cần thiết để các doanh nhân có thể triển khai mô hình khởi nghiệp của mình. Bảng khảo sát này được thực hiện nhằm thu thập những ý kiến thực tế khách quan góp phần xây dựng một Chương trình khởi nghiệp tối ưu đáp ứng nhu cầu của nguồn nhân lực trẻ hiện nay.Các bạn sinh viên tham gia khảo sát sẽ được ưu tiên tham gia Chương trình Hỗ trợ Khởi nghiệp của VCCI Cần Thơ trong thời gian tới.

Nhằm thu thập những ý kiến, nhu cầu thực tế của các bạn sinh viên liên quan đến vấn đề khởi sự doanh nghiệp, anh giúp em hỗ trợ việc thực hiện khảo sát như sau:

-  Đăng thông tin và đường link thực hiện khảo sát online (http://goo.gl/forms/633NaAGCUWmvowDG2)trên các phương tiện truyền thông – thông tin của trường (Website, Fanpage, Facebook, Diễn đàn, v.v…)