TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

   PHÒNG ĐÀO TẠO      

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 11

 Thời gian học: 02 tuần.      
 Buổi sáng: Từ 7g00 đến 11g00; Buổi chiều: từ 13g00 đến 17g00.  
 Ngày bắt đầu: Thứ hai, 05/12/2016; Ngày kết thúc: Thứ bảy, 17/12/2016.
 Địa điểm: Trường Đại học Tây Đô.      
TT LỚP SINH VIÊN TỔNG  ĐẠI ĐỘI PHÒNG
HỌC
BUỔI HỌC GHI CHÚ
1 Đại học QLTN&MT11 37 202 1 HT - D Sáng
2 - 4 - 6
 
2 Đại học QL Đất đai 11 16
3 Đại học NTTS 11 43
4 Đại học Văn học 11 20
5 Đại học Kế toán 11 86
6 Đại học TCNH 11 58 221 2 HT - D Sáng
3 - 5 - 7
 
7 Đại học CNTP 11 58
8 Đại học QTDV Du lịch và lữ hành 11 52
9 Đại học QTKD 11B 53
10 Đại học Luật kinh tế 11A 85 194 3 HT - D Chiều
2 - 4 - 6
 
11 Đại học Luật kinh tế  11B 109
12 Đại học QTKD 11A 93 214 4 HT - D Chiều
3 - 5 - 7
 
13 Đại học Ngôn ngữ Anh 11 90
14 Đại học Việt Nam học 11 31
                                                                                                                                                              Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2016                                                                                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO