danh-sách-người-tốt-việc-tốt-nhặt-của-rơi

Danh sách người tốt việc tốtNgười tốt việc tốt
thông-báo-đóng-học-phí-hk2-năm-học-2017-2018

Thông báo đóng học phí HK2 Năm học 2017 - 2018Thông báo học phí HK2 NH 2017 - 2018
bai-tham-luan-sv

Bài Tham Luận Hội Nghị Học Tốt Sinh Viên NH 2017 - 2018Bài tham luận Hội nghị học tốt NH 2017 - 2018
khe-hoạch-hoi-nghi-hoc-tot

Kế hoạch Hội Nghị Học TốtKế Hoạch Hội Nghị Học Tốt
hoi_nghi_hoc_tot

Thông báo Sinh viên dự hội nghị học tốt năm học 2017 - 2018Thông Báo SV Tham Dự Hội Nghị Học Tốt 2017 - 2018
tai-lieu-sinh-hoat-cong-dan

Tài liệu sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017 - 2018Tài liệu sinh hoạt công dân 2017 - 2018
bộ-quy-tắc-ứng-xử-văn-hóa

Bộ quy tắc ứng xử văn hóaBộ quy tắc ứng xử trong trường học
thong-baohk2

Thông báo công bố kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017Thông báo công bố kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
hoc-phi-k8

Thông báo thu học phí Khóa 8 HKI năm 2017 - 2018Thông báo thu học phí Khóa 8 HKI năm 2017 - 2018
hoc-phi-k9

Thông báo thu học phí Khóa 9 HKI năm 2017 - 2018Thông báo thu học phí Khóa 9 HKI năm 2017 - 2018
hoc-phi-k11

Thông báo thu học phí Khóa 11 HKI năm 2017 - 2018 1Thông báo thu học phí Khóa 11 HKI năm 2017 - 2018
hoc-phi10

Thông báo thu học phí Khóa 10 HKI năm 2017 - 2018Thông báo thu học phí K10 HK I năm 2017 - 2018
thong-bao-kqrl

Thông báo công bố kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017Thông Báo công bố kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm 2016 - 2017
khao-sat-online

Khảo sát cựu sinh viên trường Đại học Tây ĐôNhằm giúp cho Trường Đại học Tây Đô có được thông tin đầy đủ của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng khóa học theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các Anh/ Chị là cựu sinh viên của Trường vui lòng điền vào phiếu điều tra dưới đây: Khảo sát sinh viên tốt nghiệp ra trường
le-ket-nap-dang

Lễ kết nạp Đảng viênCHI BỘ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI             Ngày 11 tháng 4 năm 2017 Chi bộ phòng Công tác Chính trị - Quản lý Sinh viên long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2017. Hình 1: Đồng chí Nguyễn Hà Quốc Tín – Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Trương Thanh Loan             Trong quá trình bồi dưỡng và hướng dẫn quần chúng Trương Thanh Loan đã hoàn thành hồ sơ được Đảng ủy trường Đại học Tây Đô xem...
trien-khai-diem-ren-luyen

Triển khai điểm rèn luyệntrien khai diem ren luyen
lich-hoc-quoc-phong

Lịch học giáo dục quốc phòng Khóa 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ    PHÒNG ĐÀO TẠO       LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 11  Thời gian học: 02 tuần.        Buổi sáng: Từ 7g00 đến 11g00; Buổi chiều: từ 13g00 đến 17g00.    Ngày bắt đầu: Thứ hai, 05/12/2016; Ngày kết thúc: Thứ bảy, 17/12/2016.  Địa điểm: Trường Đại học Tây Đô.       TT LỚP SINH VIÊN TỔNG  ĐẠI ĐỘI PHÒNG HỌC BUỔI HỌC GHI CHÚ 1 Đại học...
danh-sách-khen-thưởng-năm-học-2015-2016

Danh sách khen thưởng năm học 2015 - 2016Danh sách khen thưởng năm học 2015 - 2016
thông-báo-đóng-học-phí

Thông báo đóng học phíThông báo học phí  
danh-sách-khen-thưởng-toàn-khóa-liên-thông-đại-học,-cao-đẳng-khóa-8

Danh sách khen thưởng toàn khóa liên thông đại học, cao đẳng khóa 8Danh sách khen thưởng toàn khóa liên thông đại học, cao đẳng khóa 8
khen-thuong

Danh sách khen thưởng toàn khóa Đại học khóa 7, Cao Đẳng khóa 8Danh sách khen thưởng toàn khóa đại học khóa 7, cao đẳng khóa 8
thong-bao-duoi-nuoc

Thông báo V/v tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn do đuối nước cho học sinh, sinh viên trường Đại...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số: 281 /TB-ĐHTĐ                          Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2016 THÔNG BÁO V/v tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn do đuối nước cho học sinh, sinh viên trường Đại học Tây...
chien-dich-mua-he

Về việc đảm bảo an toàn khi thực hiện chiến dịch hè năm 2016    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ BAN CHỈ ĐẠO CDTNTN HÈ ------------------------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- Số: 269/CV-ĐHTĐ Về việc đảm bảo an toàn khi thực hiện chiến dịch hè năm 2016 Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: - Ban Chỉ huy Chiến dịch hè cấp trường; - Ban Chỉ huy các mặt trận. Căn cứ kế hoạch số 224/KH-ĐHTĐ ngày 08/6/2016 về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè lần 10 năm 2016 của Ban Giám hiệu trường Đại học Tây Đô; Ban Chỉ đạo Chiến...
quyết-định-ban-hành-mức-học-phí-học-kỳ-i-năm-2016-–-2017-đại-học,-cao-đẳng-khóa-11

HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM 2016 – 2017 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 11       QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM 2016 – 2017 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 11 Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tây Đô được ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Tây Đô; Căn cứ Quy chế Tài chính và Quản lý tài sản của Trường Đại học Tây Đô được ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-CTHĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Tây Đô; Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng...
thông-báo-học-phí-hk-i-năm-2016-–-2017-đại-học,-cao-đẳng-khóa-10-chính-quy

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HK I NĂM 2016 – 2017 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 10 CHÍNH QUYI. MỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 Số TT Ngành học Số tín chỉ theo môn học HK I năm học 2016-2017 Chênh lệch giữa số tín chỉ thực tế đã học và số tín chỉ đã đóng học phí HK II năm học 2015-2016 Mức học phí HK I năm học 2016-2017 (đồng) Số tín chỉ môn điều kiện 01TC GDTC 3 (đồng) Tổng thu học phí HK I năm học 2016 - 2017 (đồng)   Ngành học Đại học           1 Dược học 14 +4 14.700.000 250.000 18.910.100 2 Điều...
thông-báo-học-phí-hk-i-năm-2016-–-2017-đại-học,-cao-đẳng-khóa-9-chính-quy

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HK I NĂM 2016 – 2017 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 9 CHÍNH QUYTHÔNG BÁO HỌC PHÍ HK I NĂM 2016 – 2017 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 9 CHÍNH QUY I. MỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017. Số TT Ngành học Số tín chỉ theo môn học HK I (2016-2017) Chênh lệch giữa số tín chỉ thực tế đã học và số tín chỉ đã đóng học phí HK II năm học 2015-2016 Mức học phí HK I năm học 2016-2017 (đồng) Học phí học kỹ năng nghề nghiệp (đồng) Tổng thu học phí HK I năm học 2016-2017 (đồng)   Ngành học Đại học           1 Dược...
thông-báo-học-phí-hk-i-năm-2016-–-2017-đại-học,-cao-đẳng-khóa-8-chính-quy

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HK I NĂM 2016 – 2017 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 8 CHÍNH QUYI. MỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (KHÓA 8): Số TT Ngành học Số tín chỉ theo môn học HK I (2016-2017) Chênh lệch giữa số tín chỉ thực tế đã học và số tín chỉ đã đóng học phí HK II năm học 2015-2016 Mức học phí HK I năm học 2016-2017 (đồng) Học phí học kỹ năng nghề nghiệp (đồng) Tổng thu học phí HK I năm học 2016-2017 (đồng)   Ngành học Đại học           1 Dược học 19 +1 19.950.000   20.940.000 2 Điều...
ban-khao-sat

BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU KHỞI NGHIỆP TRONG SINH VIÊNThực tế có đến 90% các doanh nghiệp start-up thất bại đã cho thấy khởi nghiệp là một quá trình dài hơi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần kiên trì bền bỉ. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong hoạt động khởi nghiệp, VCCI Cần Thơ xây dựng Chương trình Hỗ trợ Khởi nghiệp từ ý tưởng đến thành công hướng đến xây dựng mạng lưới thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nhân tiềm năng với Viện Nghiên cứu –  Trường Đại học – Các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp – các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng các doanh nhân đã...
thong-bao-danh-bac

Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                                  ...
lễ-tốt-nghiệp-và-trao-bằng-tốt-nghiệp-cho-1-411-sinh-viên

Giới Thiệu Phòng CTCT-QLSVI. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Phòng CTCT – QLSV Được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số: 02/QĐ-ĐHTĐ ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô. II. CHỨC NĂNG Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động văn hóa thể thao trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường; Phụ trách công tác quản lý sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà...
10-nam-xay-dung-phat-trien

Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trườngTrường Đại học Tây Đô: 10 năm xây dựng và phát triển   Sau 10 năm, Trường Đại học Tây Đô đã đào tạo cho hơn 28.000 học viên, sinh viên. Tính đến tháng 2/2016, đã có 17.249 học viên, sinh viên tốt nghiệp ra trường và trên 70% có việc làm. Đây là con số đặc biệt ấn tượng minh chứng cho sự tín nhiệm của xã hội, của phụ huynh học sinh, sinh viên đối với ngôi trường tư thục đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn cảnh Trường Đại học Tây Đô Được thành lập vào ngày 09/3/2006 theo Quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tọa lạc trên trên diện tích gần 13 ha tại số 68 Trần...