TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SV

POLITICS & STUDENTS DEPT

pctctqlsv@tdu.edu.vn

Đăng ký giấy xác nhận (Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn ngân hàng, xác nhận khác)

Đăng ký giấy xác nhận: Tại đây

 

Đăng ký giấy xác nhận bằng quét mã QR:

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông