thông-tin-tiêm-vaccine

Thông tin tiêm Vaccine


Tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1d75-LR0wCl-0RsdqcRU-ASZ9YHn4rwiFxroOmJEEoiE/edit
quy-trình-đăng-ký-giấy-xác-nhận-vay-vốn-ngân-hàng,-tạm-hoãn-nghĩa-vụ-quân-sự

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG, TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ


QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG, TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ    
sổ-tay-sinh-viên-2021

Sổ tay sinh viên 2021


Xem trực tiếp tại: http://sotaysinhvien.tdu.edu.vn/ Tải tại đây: https://www.mediafire.com/file/bavnt1xunu944f3/
atantt

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN AN TOÀN AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NĂM HỌC 2021 - 2022


Đăng ký tại An toàn an ninh trật tự tại đây: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ugVx3npJaJEY5KUyzhTtDAYdiyq2ZDCYGVYNBsgCa9A/edit
lễ-tốt-nghiệp-và-trao-bằng-tốt-nghiệp-cho-1-411-sinh-viên

Giới Thiệu Phòng CTCT-QLSV


I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Phòng CTCT – QLSV Được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số: 02/QĐ-ĐHTĐ ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô. II. CHỨC NĂNG Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động văn hóa thể thao trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường; Phụ trách công tác quản...
c-cau-ta-chac

Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC Stt Họ và tên Chức vụ Học vị  Email 1 Nguyễn Hà Quốc Tín Trưởng phòng Tiến sĩ  nhqtin@tdu.edu.vn 2 Trần Minh Tấn Chuyên viên Kỹ sư  tmtan@tdu.edu.vn 3 Nguyễn Chí Hiếu Chuyên viên Cử nhân  nchieu@tdu.edu.vn 4 Phạm Thành Mật Chuyên viên   Cử nhân  ptmat@tdu.edu.vn 5 Đặng Bích Như Chuyên viên Thạc sĩ dbnhu@tdu.edu.vn