atantt

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN AN TOÀN AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NĂM HỌC 2020 - 2021


Đăng ký tại An toàn an ninh trật tự tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddvLexx1tKBbuo4QREah4yBuVGUHsMNdGkZu-d_vsMbopI2Q/viewform
lễ-tốt-nghiệp-và-trao-bằng-tốt-nghiệp-cho-1-411-sinh-viên

Giới Thiệu Phòng CTCT-QLSV


I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Phòng CTCT – QLSV Được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số: 02/QĐ-ĐHTĐ ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô. II. CHỨC NĂNG Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động văn hóa thể thao trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường; Phụ trách công tác quản...
10-nam-xay-dung-phat-trien

Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường


Trường Đại học Tây Đô: 10 năm xây dựng và phát triển   Sau 10 năm, Trường Đại học Tây Đô đã đào tạo cho hơn 28.000 học viên, sinh viên. Tính đến tháng 2/2016, đã có 17.249 học viên, sinh viên tốt nghiệp ra trường và trên 70% có việc làm. Đây là con số đặc biệt ấn tượng minh chứng cho sự tín nhiệm của xã hội, của phụ huynh học sinh, sinh viên đối với ngôi trường tư thục đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn cảnh Trường Đại học Tây Đô Được thành lập vào ngày 09/3/2006 theo Quyết...
c-cau-ta-chac

Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC Stt Họ và tên Chức vụ Học vị  Email 1 Nguyễn Hà Quốc Tín Q. Trưởng phòng Tiến sĩ  nhqtin@tdu.edu.vn 2 Trần Minh Tấn Chuyên viên Kỹ sư  tmtan@tdu.edu.vn 3 Nguyễn Chí Hiếu Chuyên viên Cử nhân  nchieu@tdu.edu.vn 4 Phạm Thành Mật Chuyên viên   Cử nhân  ptmat@tdu.edu.vn 5 Phan Khắc Lâm Chuyên viên  Cử nhân  pklam@tdu.edu.vn 6 Đặng Bích Như Chuyên viên Thạc...