TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SINH VIÊN - POLITICS & STUDENTS DEPT

pctctqlsv@tdu.edu.vn
logo

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SINH VIÊN - POLITICS & STUDENTS DEPT

Địa chỉ: 68 Trần Chiên, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3840.602

Website: https://psd.tdu.edu.vn/

Email: pctctqlsv@tdu.edu.vn

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông