khai-báo-y-tế-trường-đại-học-tây-đô

Khai báo y tế trường đại học tây đô


QUÉT Mã QRC KHAI BÁO Y TẾ ĐH TÂY ĐÔ
atantt

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN AN TOÀN AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NĂM HỌC 2020 - 2021


Đăng ký tại An toàn an ninh trật tự tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddvLexx1tKBbuo4QREah4yBuVGUHsMNdGkZu-d_vsMbopI2Q/viewform
lễ-tốt-nghiệp-và-trao-bằng-tốt-nghiệp-cho-1-411-sinh-viên

Giới Thiệu Phòng CTCT-QLSV


I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Phòng CTCT – QLSV Được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số: 02/QĐ-ĐHTĐ ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô. II. CHỨC NĂNG Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động văn hóa thể thao trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường; Phụ trách công tác quản...
c-cau-ta-chac

Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC Stt Họ và tên Chức vụ Học vị  Email 1 Nguyễn Hà Quốc Tín Q. Trưởng phòng Tiến sĩ  nhqtin@tdu.edu.vn 2 Trần Minh Tấn Chuyên viên Kỹ sư  tmtan@tdu.edu.vn 3 Nguyễn Chí Hiếu Chuyên viên Cử nhân  nchieu@tdu.edu.vn 4 Phạm Thành Mật Chuyên viên   Cử nhân  ptmat@tdu.edu.vn 5 Phan Khắc Lâm Chuyên viên  Cử nhân  pklam@tdu.edu.vn 6 Đặng Bích Như Chuyên viên Thạc...