gxn

ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ


Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận tạm hoãn Nghĩa vụ Quân sự  thì thực hiện theo các bước:1/ Điền đầy đủ thông tin tại trang đăng ký.2/ +Thời gian nhận: Nhận lúc 16 giờ ngày hôm sau (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).     + Địa điểm nhận: Phòng Công tác chính trị quản lý Sinh viên.3/ Trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không liên hệ để nhận sau 7 ngày sẽ xem xét về việc trừ Điểm rèn luyện. Đăng ký...
thông-báo-phòng-ngừa,-ngăn-chặn-tuyên-truyền-phát-triển-đạo-trái-phép-trong-hvsv

Thông báo phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong hvsv


Thông báo phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong hvsv
danh-sách-người-tốt-việc-tốt-nhặt-của-rơi

Danh sách người tốt việc tốt


Người tốt việc tốt
thông-báo-đóng-học-phí-hk2-năm-học-2017-2018

Thông báo đóng học phí HK2 Năm học 2017 - 2018


Thông báo học phí HK2 NH 2017 - 2018
bai-tham-luan-sv

Bài Tham Luận Hội Nghị Học Tốt Sinh Viên NH 2017 - 2018


Bài tham luận Hội nghị học tốt NH 2017 - 2018
khe-hoạch-hoi-nghi-hoc-tot

Kế hoạch Hội Nghị Học Tốt


Kế Hoạch Hội Nghị Học Tốt
hoi_nghi_hoc_tot

Thông báo Sinh viên dự hội nghị học tốt năm học 2017 - 2018


Thông Báo SV Tham Dự Hội Nghị Học Tốt 2017 - 2018