TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SV

POLITICS & STUDENTS DEPT

pctctqlsv@tdu.edu.vn

Văn bản Bộ GDĐT

 

STT

Văn bản

Nội dung

1

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016, ban hành Quy chế công tác quản lý sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Xem thông tư

2

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015, ban hành Quy chế đánh giá kết rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Xem thông tư

3

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009, ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Xem thông tư

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông