TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SV

POLITICS & STUDENTS DEPT

pctctqlsv@tdu.edu.vn

Thông báo cảnh giác giả danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán tài khoản thanh toán sinh viên