TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SV

POLITICS & STUDENTS DEPT

pctctqlsv@tdu.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

 TS. Nguyễn Hà Quốc Tín

Trưởng phòng

nhqtin@tdu.edu.vn

2

 CN. Phạm Thành Mật

Phó Trưởng phòng

ptmat@tdu.edu.vn

3

 ThS. Đặng Bích Như

Chuyên viên

dbnhu@tdu.edu.vn

4

 CH. Nguyễn Thị Huỳnh Như

Chuyên viên

nthnhu@tdu.edu.vn

5

 CH. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chuyên viên

ntnbich@tdu.edu.vn

6

 KS. Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

tatuan@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông