TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SV

POLITICS & STUDENTS DEPT

pctctqlsv@tdu.edu.vn

Các hoạt động của trường

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên

► Năm học 2023-2024

► Năm học 2022-2023

► Năm học 2020-2021

Hội nghị sinh viên học tốt

► Năm học 2023-2024

► Năm học 2022-2023

► Năm học 2020-2021

Tuần lễ sinh hoạt công dân

► Năm học 2023-2024

► Năm học 2022-2023

► Năm học 2021-2022

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông